Club Achter de Duinen

Advertentie

Volg Cadd op X

Volg Cadd op X

Volg CADD op Threads

Volg CADD op Threads

Voorspellingen-ranking

Voorspellingen-ranking

ADO-statistieken

ADO-statistieken

Inloggen

Naam / e-mail:
Wachtwoord:

Privacyverklaring

Club Achter de Duinen (https://www.clubachterdeduinen.nl), gevestigd in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Club Achter de Duinen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- E-mailadres

- IP-adres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Club Achter de Duinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

E-mailadres en ip-adres:

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- U de mogelijkheid te bieden te reageren in de ‘shoutbox’ en op nieuwsberichten.

- U de mogelijkheid te bieden om wedstrijden te voorspelen.

 

Ip-adres:

- U de mogelijkheid te bieden cijfers te geven aan spelers na een wedstrijd.

- U de mogelijkheid te bieden te stemmen op een peiling.

- U de mogelijkheid te bieden te zoeken in de 'shoutbox'.

- U de mogelijkheid te bieden om shouts te waarderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Club Achter de Duinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Club Achter de Duinen deelt uw e-mailadres (eenmalig) en uw ip-adres met een anti-misbruikdienst om misbruik van de website te voorkomen. Verder verstrekt Club Achter de Duinen uitsluitend aan derden als dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie ons cookie-beleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Club Achter de Duinen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar redactie@clubachterdeduinen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Club Achter de Duinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met redactie@clubachterdeduinen.nl.

Advertentie

Spelersklassement

De top3:
Henk Veerman Jort van der Sande Daryl van Mieghem

Laatste wedstrijd

Logo Excelsior Logo ADO Den Haag
7-1
25 mei 2024

Advertentie